Tất cả
Nm 4ti5 sm, đệ xd 400k sm, win d...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
130,000đ
Td 2ti8 sm, đệ xd 2ti3 sm, skill...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
150,000đ
Td tt như hình all ct vv...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
70,000đ
td tt như hình all ct vv...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
480,000đ
xd khá ổn ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
70,000đ
td all ct vv tặng all đồ ...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
480,000đ
Nm 48tr sm, đệ td 70tr sm, đệ...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
90,000đ
Td có bt ...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 1 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
150,000đ
Igame có tiếng bên sv5 , tăng ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
900,000đ
Td 18tr sm có đt , Có đt fide ...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
20,000đ
Dư 500n, tặng x11 3sao, tặng g...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 5 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
500,000đ
NM tt như hình ...
Hành tinh: Namec
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
70,000đ
Xd tt như hình ...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
100,000đ
Td tt như hình Dư 108...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 6 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
200,000đ
Xd đệ skill2...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
80,000đ
Trái đất sv2 bông tai csdb...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
330,000đ
Trái đất sv2 bông tai đệ at...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
250,000đ
Acc xd ngon dư 437 ngọc,Đệ ka...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 4 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
200,000đ
Xd đt giáp 204...
Hành tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai: Không
25,000đ
Acc ngon bổ rẻ ae múc đi uh a...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Vũ Trụ 2 sao
Đăng ký: Đăng ký ảo
Bông tai:
200,000đ

Ngoài Chức năng mua bán Nick Game, Shop còn có các dịch vụ khác như 

Bán Ngọc - Bán Vàng Tự Động ( Đang Trong Quá trình Bảo Trì), Săn Đệ Tử, Up Đệ Tử, Làm Nhiệm Vụ tại mục : (Click) Dịch Vụ Ngọc Rồng